Sponsorer


Vi vill tacka våra sponsorer som ger oss det stöd som behövs för att vi skall kunna hjälpa katter i nöd och driva vårt arbete framåt. Utan er är det inte möjligt och vi är ytterst tacksamma och ser fram emot ett långt och för alla parter givande samarbete under de kommande åren.