Välkommen till Kattluckan!


Vi är en grupp som med stort hjärta och engagemang arbetar för att hjälpa hemlösa, utsatta och avlivningshotade katter i Stockholmsregionen. Vi har inom gruppen mer än 40 års erfarenhet och kunskap om kattens beteendebehov och etologi, och är väl insatta i gällande djurskyddslagar

Vi strävar även efter att informera och upplysa om god kattvård genom samarbete med veterinärer, myndigheter och andra katthem, för att på lång sikt (förhoppningsvis) se en minskning av antalet hemlösa katter.


Kontakta oss

 
E-post info@kattluckan.org
Webb & Media webb@kattluckan.org
Org.nr 802440-9198
Plusgiro 542114-4
Bankgiro 292-2292