Styrelsen


Ordförande Birgit Kummeneje
Sekreterare Lena Axelsson
Kassör Jan Kummeneje
Ledamot Per Haglund
Ledamot Carina Persson
Suppleant Barbro Liljenstad

Valberedning Ulrica  & Peter Engström
Revisor Marie Stensiö