Allmänna Köpevillkor


– Om Du av någon anledning ej kan behålla katten, skall den återlämnas till Föreningen Kattluckan. Dock måste vi få tid att ordna plats för den. Skall katten lämnas tillbaka p.g.a. allergi krävs läkarintyg. Ingen återbetalning av köpeskilling sker efter 14 dagar från adoptionsdatum.

– Du köper katten i befintligt skick. Om ej annat anges.

– Om katten rymmer skall Föreningen Kattluckan omedelbart kontaktas.

– Katten får ej säljas, överlåtas, bortskänkas, eller avlas på utan vårt godkännande.

– Katten får ej avlivas utan Föreningen Kattluckans godkännande. Detta gäller ej vid sjukdom efter samråd med veterinär samt kan undantag göras om Föreningen Kattluckan inte kan kontaktas vid svårt lidande eller där kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.

– Om katten ej är kastrerad så skall den kastreras vid 6-12 månaders ålder. När Du kastrerat och ID-märkt katten skall en kopia av ID-märkning och kastreringsintyg skickas till Föreningen Kattluckan på nedan angivna adress.

– Katten skall behandlas väl och får ej utsättas för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment.

– Katten skall vaccineras regelbundet enligt veterinärens rekommendation.

– Du förbinder Dig att förse katten med näringsrik mat, omvårdnad och tillsyn.

– Du är förpliktigad att tillgodose att katten får god vård vid sjukdom och skador och står då själv för veterinärkostnaderna.

– Du åtar Dig alla kostnader för katten såsom mat, utrustning och veterinärvård. Vi rekommenderar försäkring av katten.

– Vi skickar in registrering av katten till SKK (Svenska kennelklubben). Detta för att Du skall stå som ägare om katten försvinner och sedan hittas. Detta kostar f.n. 130:- och betalas av Dig till SKK.

– Vid ändrade uppgifter gällande Din adress, telefonnummer, e-post eller kattens placerings- adress skall Kattluckan kontaktas.

– Du godkänner att Kattluckan gör återbesök i kattens hem.

– Vid kontraktsbrott upphävs kontraktet och Kattluckan har rätt att återkalla katten.