Att adoptera en katt


De katter som kommer till Föreningen Kattluckan är allt från viltfödda katter eller utslängda familjemedlemmar, till de som lämnats in för avlivning p.g.a. allergi.

Vad innebär det att adoptera?

Eftersom många av de omhändertagna katterna har en sorglig historia i bagaget är det extra viktigt att hitta trygga hem där de får stanna där resten av livet. I många fall har vi specifika krav på det nya hemmet; t.ex. att katten måste få möjlighet att gå ut eller att den måste ha en kattkompis.

Alla katter från Föreningen Kattluckan har fått minst en vaccination mot kattpest & kattsnuva. Vuxna katter är även kastrerade och ID-märkta, kattungar är chipmärkta.

Katterna lämnas i sina nya hem av en representant från Föreningen Kattluckan. Vid överlämnandet skrivs ett köpekontrakt. I detta kontrakt förbinder sig köparen att på alla sätt ta väl hand om katten samt att fortsätta det arbete vi har påbörjat i form av vaccinationer enligt veterinärs råd Vid adoption av en kattunge förbinder sig den nya ägaren även att kastrera katten när den blir könsmogen.

Köpekontraktet medger också att Kattluckan har rätt till uppföljning och ev. hembesök. Det är inte heller tillåtet att avliva eller lämna katten vidare utan att först kontakta Kattluckan.

Priser

Vi tar för närvarande ut en adoptionsavgift på 1500 kronor för huskatter och 2000 kronor för raskatter med stamtavla. Detta för att täcka en del av våra kostnader.

Är du intresserad av att adoptera en katt?

Under ”Våra katter” kan du läsa om de katter som söker hem just nu. Om du hittar en katt som du är intresserad av så fyller du i intresseanmälan för just den katten och skickar in det till oss, så kontaktar vid dig omgående.

Om du mot förmodan inte skulle hitta dina drömmars katt bland de som vi har inne just nu, så går det bra att fylla i en generell intresseanmälan, där du kan ange lite mer i detalj hur just din katt skall vara, så kontaktar vi dig om det dyker upp någon som passar dina önskemål.

Länk: Generell intresseanmälan

Omvårdnadshem

Ibland får vi in katter som är lite äldre eller har vissa kroniska sjukdomar som emellanåt kräver medicinering. Chanserna för att dessa katter skall adopteras till ett vanligt hem är små, då katten ofta behöver mer tillsyn än normalt.

Därför har vi tagit fram möjligheten att adoptera dessa katter som omvårdnadshem, vilket i all enkelhet innebär att du inte betalar någon adoptionskostnad och Kattluckan står för kattens eventuella medicinering och veterinärsbesök. Det enda du behöver bidra med, förutom ett för katten kärleksfyllt hem, är kattsand, mat och den årliga vaccineringen.

Allmänna Köpevillkor

– Om Du av någon anledning ej kan behålla katten, skall den återlämnas till Föreningen Kattluckan. Dock måste vi få tid att ordna plats för den. Skall katten lämnas tillbaka p.g.a. allergi krävs läkarintyg. Ingen återbetalning av köpeskilling sker efter 14 dagar från adoptionsdatum.

– Du köper katten i befintligt skick. Om ej annat anges.

– Om katten rymmer skall Föreningen Kattluckan omedelbart kontaktas.

– Katten får ej säljas, överlåtas, bortskänkas, eller avlas på utan vårt godkännande.

– Katten får ej avlivas utan Föreningen Kattluckans godkännande. Detta gäller ej vid sjukdom efter samråd med veterinär samt kan undantag göras om Föreningen Kattluckan inte kan kontaktas vid svårt lidande eller där kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.

– Om katten ej är kastrerad så skall den kastreras vid 6-12 månaders ålder. När Du kastrerat och ID-märkt katten skall en kopia av ID-märkning och kastreringsintyg skickas till Föreningen Kattluckan på nedan angivna adress.

– Katten skall behandlas väl och får ej utsättas för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment.

– Katten skall vaccineras regelbundet enligt veterinärens rekommendation.

– Du förbinder Dig att förse katten med näringsrik mat, omvårdnad och tillsyn.

– Du är förpliktigad att tillgodose att katten får god vård vid sjukdom och skador och står då själv för veterinärkostnaderna.

– Du åtar Dig alla kostnader för katten såsom mat, utrustning och veterinärvård. Vi rekommenderar försäkring av katten.

– Vi skickar in registrering av katten till SKK (Svenska kennelklubben). Detta för att Du skall stå som ägare om katten försvinner och sedan hittas. Detta kostar f.n. 130:- och betalas av Dig till SKK.

– Vid ändrade uppgifter gällande Din adress, telefonnummer, e-post eller kattens placerings- adress skall Kattluckan kontaktas.

– Du godkänner att Kattluckan gör återbesök i kattens hem.

– Vid kontraktsbrott upphävs kontraktet och Kattluckan har rätt att återkalla katten.